Việt Nam

-

Nhật Bản

Trung Quốc

-

Iran

Hàn Quốc

-

Qatar

UAE

-

Úc

Jordan

1 - 1*

Việt Nam

Thái Lan

1 - 2

Trung Quốc

Iran

2 - 0

Oman

Nhật Bản

1 - 0

Ả-rập Xê-út

Úc

0* - 0

Uzbekistan

UAE

3 - 2

Kyrgyzstan

Hàn Quốc

2 - 1

Bahrain

Qatar

1 - 0

Iraq


2019

24

JAN

Thứ năm, 24/1 - 20:00

Việt Nam

-

Nhật Bản

Thứ năm, 24/1 - 23:00

Trung Quốc

-

Iran

Thứ sáu, 25/1 - 20:00

Hàn Quốc

-

Qatar

Thứ sáu, 25/1 - 23:00

UAE

-

Úc

Chủ nhật, 20/1 - 18:00

Jordan

1 - 1*

Việt Nam

Chủ nhật, 20/1 - 21:00

Thái Lan

1 - 2

Trung Quốc

Thứ hai, 21/1 - 24:00

Iran

2 - 0

Oman

Thứ hai, 21/1 - 18:00

Nhật Bản

1 - 0

Ả-rập Xê-út

Thứ hai, 21/1 - 21:00

Úc

0* - 0

Uzbekistan

Thứ ba, 22/1 - 24:00

UAE

3 - 2

Kyrgyzstan

Thứ ba, 22/1 - 20:00

Hàn Quốc

2 - 1

Bahrain

Thứ ba, 22/1 - 23:00

Qatar

1 - 0

Iraq